زیر ساخت کلاس آنلاین برای Moodle

پلن پیشرفته

قیمت پایه برای 50 دانش‌‌آموز
به ازای هر دانش‌‌آموز اضافه 6000 تومان اضافه می شود.